O nama

Zapis o izvoru

Rastvorio sam se i potekao
Potocima
Rijekama
Morima

Sada sam tu
Bez sebe

Gorak

Kako svom izvoru
Da se vratim?

 

Mak Dizdar

Agresijom i progonom iz domovine, Bosne i Hercegovine, jedan broj penzionera se našao u Švedskoj. Pristizali su pod različitim uslovima i okolnostima. Većina njih uopće ne zna kako i kuda došli ovamo. Neki su stigli preko međunarodnih humanitarnih organizacija, neki u grupama, ne znajući kuda idu, neki samostalno…
Pod ovakvim okolnostima jedan broj se našao na području Stockholma, u naselju Rinkeby, Tensta i još nekim dijelovima stockholmskih predgrađa. To su bili teški dani. Stvarala su se prva poznanstva na ulicama, trgovima, u nekim tek osnovanim udruženjima, kojih je tada bilo malo.
Starijima je bilo najteže. Nisu poznavali jezik, kulturu, običaje ove zemlje, a nisu se poznavali ni međusobno, jer su došli iz različitih krajeva BiH. Trebalo je vremena da se stvore prva poznanstva. Kako su svi imali isti status prognanika, to im je dalo ideju da se zbliže i prihvate jedni druge, te pokušaju osnovati jedno udruženje koje će okupljati bh. penzionere, odnosno nas, starije osobe.

Inicijativa je potekla od jednog broja starijih osoba koje su se tada sastajale u prvom osnovanom bh. udruženju “Bosančica” u Rinkeby-u, koje je tada okupljalo bh. građane od najmlađih do najstarijih.
Član udruženja “Bosančica” bila je i Vasvija Alijaj, porijeklom iz Sandžaka – Sjenica, koja je u Švedsku stigla puno prije, znala je švedski jezik i imala je veliko iskustvo u ovoj zemlji, što je svima nama novopridošlima bilo od velike pomoći. Vasvija se isticala svojom humanošću i nesebično je pomagala svima, posebno starijim osobama, pri obraćanju švedskim vlastima, u kontaktima sa asistentima, ljekarima, kao i prilikom traženja stanova, ili bilo kojih drugih problema sa kojima smo se tada susretali.
Kako starije osobe nisu mogle pronaći mjesto i vrijeme za međusobne razgovore o svemu što su preživjeli, kao i o svemu onome što je iznenada postalo njihov novi život, Vasvija Alijaj i još nekoliko entizijasta su nadošli na ideju da osnuju udruženje bh. penzionera, odnosno građana u starosnoj dobi preko 55 godina. Formiran je Inicijativni odbor u kojem su bili Vasvija Alijaj, Salko Hasanbegović, Huso Osmanović, Sabina Pašić i Osman Nezirović.
Inicijativni odbor je trebalo da obavi razgovore u Komuni Rinkeby, zatim sa predstavnicima stambenih zajednica i nekih humanitarnih organizacija kako bi ih bolje upoznali sa inicijativom za formiranje udruženja, te dobijanjem njihove podrške.

Dana 15.03.1995. godine održan je prvi sastanak u komuni Rinkeby na kojem su prestavnici komune upoznati sa potrebom osnivanja udruženja starijih osoba, i tom prilikom je predstavljen program:

  1. Okupljanje starijih osoba (penzionera), mlađih invalidnih osoba kojima je potrebna pomoć, koji su stradali u ratu u BiH, te starih oboljelih osoba kojima je potrebna pomoć i druženje.
  2. Briga o starijim i bolesnim osobama, zdravstvena zaštita, stambena problematika, pružanje usluga i pomoći na švedskom jeziku.
  3. Udruženje će voditi brigu i nadzor o članovima, posjećivati te istim pomagati u okviru svojih mogučnosti, kroz lazličite vidove pomoći i usliga.
    Nakon obavljenih razgovora i podnijetog programa, u potpunosti je podržana inicijativa za osnivanje udruženja, te obećana pomoć i podrška za njenu realizaciju.

 

Nastavljeni su razgovori sa drugim organizacijama u vezi dobivanja prostorija za potrebe udruženja. Nakon provedenih aktivnosti ubrzo su dobivene prostorije na adresi Sunnabyplan 7, Rinkeby, za koje je udruženje oslobođeno plačanja kirije u narednih šest mjeseci. To je bilo 02.04.1995. godine.
Od ovog datuma počinje okupljanje potencijalnih članova udruženja. Iako prostorije nisu uređene, sačinjen je plan za uređenje i prepravku istih. Grupa majstora građevinske struke dobrovoljnim radom počinje uređenje i dogradnju prostorija. Među njima su: Huso Osmančević, Kemo Mubišić, Osman Nezirević, Alen Tanović, Rifet Smailović i drugi koji su dali veliki doprinosda se prostorije namjenski urade.

Ujedno i prvonastala sekcija a nastala je prvim druženjem žena koje su se ovdje okupile iz različitih krajeva BiH. Osnivač sekcije je Teufika Hasanbegović, a trenutni vođa sekcije je Sevda Aganović. Kroz druženje i razgovore nastajali su ručni radovi urađeni po običajima i tradiciji iz različitih mjesta u BiH. Učenjem i “prepočinjanjem” jedna od druge, urađeni su prvi pleteni i heklani ručni radovi. Sa urađenim radovima udruženje je učestvovalo na mnogobrojnim izložbama i manifestacijama, među kojima ističemo “Dani kulture u Stockholmu” gdje su učestvovala udruženja iz 17 zemalja. Na manifestaciji “Žena BiH” u Skövdeu osvojili smo treće mjesto.
Ova sekcija okuplja veći broj članova, te ima više različitih aktivnosti. Osnivač sekcije je Ismet Mušić a trenutni vođa Husejin Viteškić. Aktivnosti počinju uz razgovore, druženje, igru šaha, domina, bilijara, čitanje dnevne štampe, knjiga i druge literature. Pri sekciji postoji manja biblioteka sa odabranom brojem knjiga, po izboru članova sekcije. Grupa je učestvovala na mnogobrojnim manifestacijama i takmičenjima te u pripremi i izvođenju programa švedskih penzionera Riksförbund SPRF, na kojem je uzelo učešće pet udruženja u izvedbi folklora, bh. tradicionalno kolo, ples i recital. Organizator manifestacije je bilo udruženje “Behar” u svojim prostorijama.
Osnivač sekcije kuhanja je Zejna Alagić, ali je sekcija zaleđena. Sekcija je nastala okupljanjem članova sklonih kuhanju i spremanju tradicionalnih bosanskih jela. Jela se spremaju po različitim receptima, ovisno o vlastitim običajima, učeći jedni od drugih različite kulinarske vještine i tajne. Sekcija je učestvovala u izradi “Kuharice” sa još sedam udruženja iz drugih zemalja. Izradu kuharice je finansirao Program Plus u okviru Sociala Missionen, koji je vodila Sehka Đogo.
Sekcija tkanja je okupila žene koje su od svoje rane mladosti učile tkati od svojih nena, majki i komšinica, pa su i ovdje, kroz druženje i sijela počele tkati na stanui izrađivati bosanske tradicionalne tkanine sa specifičnim motivima, šarama, urnecima. Tkalački stan je radila sekcija rezbarenja, pa se tako krenulo sa izradom manjih tkanih predmeta (serđade, ćenari i drugi ukrasni pedmeti) baš onako kako su rađeni i kod kuće u BiH. Ovo je najbolji način da se sačuvaju i nastave tradicionalni običaji i kulturna baština naroda BiH. Osnivač sekcije je Sevda Aganović ali i ova sekcija je zaleđena.
Sekciju šivenja čini jedan broj članova koji se oko ovoga zanimaju, a kojima nije teško okupiti veći broj onih koji vole ovaj posao, a i onih koji žele da se obuče ili usavrše ovo znanje. Osnivač sekcije je Sabiha Krnjić a trenutni vođa je Emina Jusupović. Članovi sekcije su uradili mnogobrojne odjevne predmete, između kojih i narodnu nošnju za folklornu grupu, hor i kolo koja djeluje u udruženju, kao i predmete za uređenje prostorija udruženja. Sekcija raspolaže sa tri šivaće mašine i ostalim priborom, te stručnom literaturom i šablonima.
Sekcija rezbarenja u drvetu okuplja zaljubljenike u izradu predmeta rezarenih u drvetu, koji svojim umjećem i željom da naprave ono što su zamislili, a služeći se stručnom literaturom i crtežima, te različitim alatima, u dobro opremljenoj radionici, mogu da ostvare svoje zamisli. Urađeni su različiti predmeti, brodići, bicikla, kočije, Ajfelov toranj i mnogi drugi. Sekcija je učesnik brojnih izložbi i manifestacija sa svojim radovima: Stockholm – Dani kulture, Skövde – manidestacija Saveza BH žena, Norrköping – udruženje “Bosna i Hercegovina”… Izloženi radovi koji se nalaze u vitrinama udruženja “Behar”, privukli su pažnju i interesovanje mnogih posjetioca našeg udruženja, a veliki broj ovih predmeta smo uručili i kao poklon prilikom prigodnih posjeta našem udruženju. Osnivač sekcije je Hajrudin Kasumović a i ova sekcija je zaleđena.
Ova sekcija je nastala kao ogranak sekcije pletenja i heklanja. Osnivač sekcije je Šemsa Maglajlija, trenutni vođa je Munta Babić, a članice su žene koje žele da nastave i obnove tradicionalne ručne radove, odnosno tehniku vezenja na platnu koncem “pelgar” sa različitim mustrama. Ovi ručni radovi su prestavljeni kao ukrasni predmeti u prostorijama udruženja i tako podsjećaju na tradiciju ukrašavanja soba u starim bosanskim kućama.
Prilikom posjete udruženju “Behar”, 21. Novembra 1996. godine, Läna Rössell (Sociala Missionen) i Sehka Đozo, socijalni radnijk, su razgovarale sa članovima udruženja o različitim vidovima pomoći, pa je pokrenuta inicijativa za osnivanje škole švedskog jezika za starije osobe koje nisu imale priliku da pohađaju SFI školu. Škola je počela sa nastavom 1996. godine, a vođa i predavać je bila Sehka Đozo koja je radila do 2004. godine kada ju je zamijenio Draženko Rakić. Školu pohađa veći broj članova udruženja. Pored jezika u školi se obrađuju aktuelne teme: državno uređenje, kultura, tradicija, socijalno-zdravstvena zaštita, briga o starim i bolesnim osobama, penzijsko i invalidsko osiguranje, upoznavanje društva… Može se sa sigurnošću konstatovati da ova sekcija, pored učenja švedskog jezika i servis za pružanje pomoći u rješavanju mnogih pitanja. Kroz ovu školu su se sticala osnovna znanja iz različitih pitanja koja se tiču starijih osoba, da upoznaju zemlju u kojoj žive, te da nauče ono najpotrebnije iz švedskog jezika koje im omogućava komunikaciju i lakše snalaženje. Trenutni vođa sekcije je Sadika Filipović, bitno je napomenuti da je ova sekcija združena sa sekcijom Zdravlja i Informisanja.
Osnivać sekcije je Draženko Rakić, a trenutno je sekcija združena sa sekcijom Učenje Švedskog Jezika. Socialni radnik pri Sociala Missionen. Članovi ove sekcije svoje aktivnosti obavljaju svakog četvrtka. Sekcija okuplja veći broj članova, a već sam naziv govori da se radi da se preventivnim djelovanjem i informisanjem može uticati na poboljšanje zdravstvenog stanja, kao i spriječiti pojedina oboljenja određenim aktivnostima. Aktivnosti u sekciji se odvijaju po planiranim i odobrenim temama koje su prilagođene starijim osobama. Primjenjuje se i rekreativna gimnastika, hodanje sa štapovima, te niz drugih fizičkih igara, koje su od velike koristi za zdravlje starijih osoba.
Informatička sekcija je osnovana na zahtjev jedne grupe članova udruženja. Osnivač i vođa sekcije je Dušan Bojić. Nakon tri mjeseca, koliko je trajao ovaj kurs, sedam članova grupe je steklo osnovna znanja iz oblasti korištenja računara. U udruženju su instalirana dva kompjutera, uz pomoć Läna Rössell iz Sociala Missionen i Annika Edvinsson iz Vuxenskolan,  koje su obezbijedile nabavku i instaliranje, i obuku članova udruženja. Aktivnosti informatičke sekcije jesu da njeni članovi obuče i druge zainteresovane članove i tako šire znanja iz ove oblasti. Aktivnosti u ovoj sekciji se provode svakog četvrtka od 14:00 do 17:00 sati, a mogu se koristiti i drugi termini, zavisno od potrebe članstva.